ویدئو مبل شوی و صندلی شویی در کارواش

ویدئو مبل شوی و صندلی شویی در کارواش

استفاده از صندلی شوی (مبل شور) در کارواش
انجام صفر شویی داخل خودرو توسط دستگاه اتوماتیک
..