Loading...

دستگاه کاور کفش و راهنمای خرید آن

دستگاه کاور کفش و راهنمای خرید آن
*

راهنمای خرید کاور کفش

بسیاری از مشاغل  به ورود گرد و غبار به محیط کاری حساس میباشند و بیشترین گرد و غبار ورودی به محیط ها(مراکز پزشکی،بیمارستان ها،آزمایشگاه ها،کارخانه جات شیمیایی،اتاق های مخصوص استریزه و...) از طریق کفش ها میباشد.برای جلوگیری از ورود گرد و غبار یکی از بهترین روش ها کاور کردن کفش ها میباشد.کاور کفش این امکان را میدهد تا بدون در آوردن کفش ها پاها را پوشاند و به راحتی وارد قسمت های مربوطه شد.برای استفاده از کاور کفش نیاز به دستگاهی به نام دستگاه کاور زن کفش میباشد.این نوع دستگاه ها در ابعاد و انواع مختلف طوری طراحی میشوند تا در شرایط و محیط های مختلف بتوان از آنها استفاده کرد.


چند نوع دستگاه کاور کفش داریم؟

به طور کلی 3 نوع دستگاه کاور کفش در بازار موجود میباشد: دستگاه کاور کفش مکانیکی، دستگاه کاور کفش اتوماتیک و دستگاه کاور کفش حرارتی که هر کدام از آنها مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند.

اینفو گرافی کاور کفش

مشخصات انواع کاور کفشراهنمای انتخاب کاور کفش اتوماتیک