دریافت اینماد (ENAMAD) سه ستاره

دریافت اینماد (ENAMAD) سه ستاره

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌نماید.

دریافت نماد های بیشتر از یک ستاره مستلزم ارائه مدارک به مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت میباشد و آذین صنعت با سابقه سایت ؛ تحصیلات پرسنل و گواهینامه های ISO توانسته است که سه ستاره از پنج ستاره را دریافت نماید

آذین صنعت از تاریخ 1394/07/12 بیش از 5 سال دارای ENAMAD می باشد.

..