ثبت برند آذین صنعت

ثبت برند آذین صنعت

آذین صنعت جزو اولین سایت های فروش اینترنتی تجهیزات نظافتی در ایران میباشد که توانسته بیش از 1500 قلم کالا را در اختیار مشتریان خود قرار دهد و جهت پیشرفت روز افزون تصمیم به ثبت برند و آرم در اداره ثبت مالکیت معنوی نموده است

.

آذین صنعت جزو اولین سایت های فروش اینترنتی تجهیزات نظافتی در ایران میباشد که توانسته بیش از 1500 قلم کالا را در اختیار مشتریان خود قرار دهد و جهت پیشرفت روز افزون تصمیم به ثبت برند و آرم آذین صنعت در اداره ثبت مالکیت معنوی به نام آقای حامد برزگری نموده است

بدینوسیله پیشنهاد میگردد که همکاران گرامی از نام گذاری محصولات و یا برند خود دقت نموده  و از نام آذین صنعت در آنها استفاده ننمایند

 

   

 

 

 

..