حضور آذین صنعت در نمایشگاه صنعت اصفهان 98

حضور آذین صنعت در نمایشگاه صنعت اصفهان 98

نمایشگاه صنعت اصفهان از تاریخ 6 الی 9 آذر ماه 98 از ساعت 16 الی 21 برگزار می‌گردد

  

  

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، تجهیزات صنعتی، کارگاهی، ابزارآلات و نظافت صنعتی در تاریخ 6 الی 9 آذر ماه 98 در شهر اصفهان ( پل تاریخی شهرستان ) برگزار می گردد.

 ساعت بازدید 15 الی 21 

 

نمایشگاه تجهیزات نظافت اصفهان

  

نمایشگاه تجهیزات نظافت اصفهان

 

نمایشگاه تجهیزات نظافتی در اصفهان

  

تجهیزات نظافت در اصفهان

 

 

..