Loading...

حضور آذین صنعت در نمایشگاه ایران هلث ۹۸

حضور آذین صنعت در نمایشگاه ایران هلث ۹۸
*

شرکت در بیست و دومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی (ایران هلث ۹۸) در تاریخ ۱۹ الی ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ واقع در نمایشگاه بین الملی تهران سالن 38A 

مجموعه آذین صنعت در راستای حضور سالهای قبل در نمایشگاه تجهیزات پزشکی در سال ۹۸ هم اقدام به حضور د این نمایشگاه نموده و از تولیدات جدید جدید خود در را جهت بازدید عرضه نموده است