ترمیم و ساخت برس

ترمیم برس (فرچه) دستگاه های نظافتی مانند اسکرابر ، پولیشر ، فرش شوی ، مبل شوی (داخلی و خارجی) با انواع مو پرلوان و نایلون 

قیمت ها به نسبت ضخامت و نوع مو به سفارش مشتری تغییر میکند

بازخوردها