Loading...

راهنمای کاور کفش اتوماتیک مکانیکی

راهنمای کاور کفش اتوماتیک مکانیکی
*

راهنمای دستگاه کاور کفش مکانیکی CRUSE :

مطابق تصویر :

- درب دستگاه را باز نموده 

- ضامن های دو طرف دستگاه را به سمت پایین فشار داده (PREES) 

- کاور های نایلونی مخصوص  را به صورتی که حلقه ها در زیر واشر قرار گیرد ، نصب نمایید

- حلقه ها را مرتب نموده و بست دور کاور را جدا نمایید

- با فشار انگشت در وسط ضامن آن را رها نموده تا کاور را به سمت بالا فشار دهد

- درب دستگاه را ببندید

- برای هر کفش یکبار ظامن را فشار دهید

 

احتیاط های استفاده از دستگاه کاور کفش :

- پس از مدتی استفاده قطعات را روغن کاری نمایید

- از استفاده در مناطق مرطوب خودداری نمایید

- از ضربه زدن به دستگاه خودداری نمایید

 

 

 فیلم راهنمای قراردادن کاور کفش درون دستگاه

لینک فیلم در سایت آپارات