Loading...

تصاویر فشنگ گذاری (دفع آفات)

تصاویر فشنگ گذاری (دفع آفات)
*

فشنگ گذاری و دفع آفات

فشنگ گذاری در سیلو

 

دفع آفات

 

فشنگ گذاری سیلو آرد

 

فشنگ گذاری

 

دفع سموم و آفات

 

دفع آفات از طریق فشنگ گذاری

 

 

 

جهت مشاوره با شماره 09386981076 تماس بگیرید