Loading...

تفاوت موتورهای معمولی (AC) با موتور های براشلس (DC)

تفاوت موتورهای معمولی (AC) با موتور های براشلس (DC)
*

موتورهاي معمولي عموما از اجزاي زير تشكيل ميشوند:

قسمت متحرك يا آرميچر (AC) : كه از يك سيم پيچ تشكيل شده است كه بر روي يك محور فولادي ميچرخد و در انتهاي آن يك قسمت براي اتصال برس ها(ذغال) قرار دارد كه برق از طريق برس ها(ذغال) به اين قسمت رسيده و وارد سيم پيچ ها ميشود.

قسمت ثابت : از دو آهنرباي دائمي با قطبيت مخالف تشكيل شده است.

برس ها(ذغال): با اتصال بصورت تماسي با انتهاي آرميچر، برق را به آن منتقل ميكنند.براي راه اندازي اين موتورها،كافيست كه برق را به برسها(ذغال) وصل كنيم. برق از طريق تماس برس با آرميچر وارد سيم پيچ آن ميشود. سيم پيچ ها داراي چند قطب هستند و برس ها(ذغال) طوري با آرميچر تماس پيدا ميكنند كه در هر لحظه برق وارد يكي از قطبهاي سيم پيچ شده و يك آهنرياي الكتريكي موقتي ايجاد ميكند. اين آهنربا توسط يكي از آهنرباهاي دائمي جذب شده و توسط ديگري دفع ميشود. در اين لحظه قطبيت سيم پيچ عوض شده و يك قطب ديگر مقابل آهنرباها قرار ميگيرد و اين كار باعث چرخش آرميچر بطور دائم تا زماني كه جريان برق برقرار است ميگردد.

معایب این موتورها

 

 • برس ها(ذغال)در اثر اصطکاک ساییده می شوند و از بین می روند.
 • محل تماس برس ها(ذغال)باید هرچند وقت یکبار تمیز شود.
 • اصطکاک برس ها(ذغال)باعث کند شدن سرعت موتور می شود.
 • اصطکاک برس ها(ذغال)باعث اتلاف انرژی و زمان می شود.

 

 

موتورهای براشلس (DC) :

 

 

تنها تفاوت بزرگ این موتور ها با موتور های معمولی این است که قسمت آرمیچر ساکن است و آهن رباها دور آن می چرخند و بدلیل اینکه سیم پیچ ها ساکن هستند نیازی به برس(ذغال موتور) برای انتقال انرژی نیست.

 

مزایا این موتورها

 

 • بدلیل نداشتن برس(ذغال) اصطکاک آن برای گرفتن سرعت موتور وجود ندارد.
 • جلوگیری از اتلاف انرژی
 • موتور صنعتی و با طول عمر بالاتر
نظرات
  درج نظرات و سوالات

  - لطفا نظر به زبان فارسی باشد.

  - نوشته شما پس از تایید مدیر سایت نمایش داده خواهد شد. 

  - ایمیل شما منتشر نخواهد شد