ارگونومیک کار کنید

ارگونومیک کار کنید

راهکار های کوتاه جهت کار کردن بدون آسیب و خستگی کمتر در نظافت (ارگونومیک)

حمل موارد سنگین 

بدن را به حالت ایستاده نگه دارید. پشت (کمر) خود را صاف نگه دارید ، سر را بلند کنید و قدم خود را تماشا کنید. مورد را نزدیک به مرکز بدن حمل کنید. در صورت امکان ، قدم ها را کوتاهتر بردارید .

برای حمل سطل تی شوی در حالت پر پیشنهاد میشود از دسته استفاده نکنید و سطل را از دو طرف نگهدارید که فشار بر روی یک دست به وجود نیاید

  

استفاده از جاروبرقی 

هنگام جاروبرقی ، با پاها و نه بازوها کار کنید. قسمت بالای بدن را به حالت ایستاده نگه دارید و در صورت امکان ، لوله مکش را با دو دست در سطح کشاله ران بگیرید.

 

تمیز کردن سطوح افقی با دستمال

مقابل تمیز کردن سطح صاف بایستید و با یک دست از خود حمایت کنید. با دیگری حرکات پاک کننده کوچکی به سمت بدن انجام می دهید - پشت (کمر) باید همیشه صاف باشد. اگر می خواهید جهت کار را تغییر دهید موقعیت پاها را تغییر دهید. در صورت امکان ، دست ها را بارها عوض کنید.

 

تنظیم طول دسته تی

طول دسته در انواعی که قابل تنظیم است ؛ حالت بهینه قرارگیرد تا فشار کمتری به کمر و دست بیاید . بهترین حالت دسته تا زیر چانه است . 

  

آموزش استفاده از تی میکروفایبر

 

..